Příspěvky JDT

 

Student1 měsíc1 rok1 tréninklicence FEJ (1 rok)
Nováček 900 Kč (čtvrtletí) - - -
Džódóka 350 Kč 3 600 Kč 100 Kč 20 CHF

 

Příspěvky je nutno uhradit do 15. dne daného měsíce.